• Kemaskini Terakhir : Selasa 05 Jun 2018.
Pilihan Tema: HSASDefault HSASOrange HSASGreen HSASLilac
farmasidepan farmasistaf

Pengenalan

Jabatan Farmasi Hospital Sultan Haji Ahmad Shah telah memulakan operasi pada April 2005, meneruskan kesinambungan perkhidmatan setelah berpindah dari Hospital Mentakab. Jabatan Farmasi diterajui oleh Ketua Pegawai Farmasi U54 iaitu Puan Che Ton Binti Saari dengan jumlah kakitangan sebanyak 131 orang termasuk Pegawai Farmasi, Penolong Pegawai Farmasi, serta kakitangan sokongan iaitu Penolong Pegawai Tadbir, Pembantu Tadbir, Pembantu Operasi dan Pembantu Awam.

Lokasi

Aras 2

Senarai Pegawai Bertugas

Jawatan / Lokasi No Sambungan
Ketua Jabatan 5355
PA (Pejabat) 1250
Pegawai Farmasi 1257
Ketua Unit Farmasi Klinikal 5353
Ketua Unit Farmasi Logistik 1032
Ketua Unit Farmasi Pesakit Dalam 1256
Pegawai Farmasi 1245
Pegawai Farmasi – Makmal Pengeluaran 1252
Bilik Ketua Pembantu Farmasi 1254
Stor Ubat Dalaman & Luaran 1247 / 1248
Bilik Persediaan Dalaman & Luaran 1241 
Staging Room 1240
Strile Room 1243
Farmasi Pengeluaran 1242
Farmakokinetik Klinikal (TDM) 5354
Pusat Maklumat Ubat 1253
Farmasi Aseptik (TPN) / Farmasi Aseptik (CDR) 5495
Kaunter Farmasi Bekalan Wad 1249 / 1248
Ketua Unit Farmasi Klinik Pakar 5356
Pegawai Farmasi 1268
Pembantu Farmasi 1269
Bilik Botol Label 1265
Dispensary Kecemasan 1124
Kaunter 1260 / 1261/1262
Pegawai Farmasi 1033
Pejabat Penyelia 1031
Stor 1030
Kaunter 1035

 Piagam Pelanggan

 • Farmasi Bekalan Wad

Kami berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan :

Memastikan pembekalan ubat ke wad/unit bagi preskripsi/ pesanan yang lengkap diterima dalam, tempoh masa 4 jam dalam waktu pejabat.

 • Farmasi Klinik Pakar

Kami berjanji :

 1. Setiap pelanggan akan dilayan secara professional tanpa mengira keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.
 2. Memastikan ubat-ubatan dibekalkan kepada pelanggan dalam masa 30 minit.
 3. Semua pelanggan layak menyertai program sistem temujanji farmasi atau pharmacy appointment system (PhAS) yang ditawarkan (seperti SMS & ambil, telefon & ambil, email & ambil) untuk mendapatkan bekalan ubat susulan
 • Farmasi Logistik

Kami berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan :

 1. Membekalkan item standard kepada pemesan tidak melebihi 14 hari bekerja selepas pesanan yang lengkap diterima.
 2. Membekalkan item bukan standard kepada pemesan selepas pesanan yang lengkap diterima, tidak melebihi 3 hari bekerja selepas bekalan diterima di unit farmasi logistik.

Waktu Perkhidmatan

Farmasi Klinik Pakar:

Hari Masa
Isnin-Jumaat

7.30 pagi hingga 5.30 petang

Kes biasa, discaj wad dan kes kecemasan
5.30 petang hingga 12.00 tengah malam Kes kecemasan
Sabtu, Ahad dan Hari Kelepasan Am 8.00 pagi hingga 12 tengah malam Kes kecemasan dan discaj wad

Farmasi Pesakit Dalam:

Hari Masa

Isnin-Jumaat / Sabtu, Ahad dan Hari Kelepasan Am

8.00 pagi hingga 12 tengah malam Menerima preskripsi bagi pesakit dalam

Lain-lain perkhidmatan:

Mengikut waktu bekerja (8.00 pagi hingga 5.00 petang).

Perkhidmatan di luar waktu pejabat dijalankan secara tugas atas panggilan (oncall) bagi Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Skop Perkhidmatan

Jabatan Farmasi menyediakan bekalan ubat dan bukan ubat serta perkhidmatan berkaitan penjagaan farmaseutikal kepada pesakit luar dan pesakit dalam dari unit/wad.

Jabatan Farmasi menyediakan perkhidmatannya melalui 10 unit asas iaitu;

 1. Farmasi Klinik Pakar [Farmasi Pesakit Luar]
 2. Farmasi Pesakit Dalam [Farmasi Bekalan Wad, Farmasi Satelit 6 dan 8]
 3. Farmakokinetik Klinikal [Therapeutic Drug Monitoring (TDM)]
 4. Farmasi Aseptik [Cytotoxic Drug Reconstitution (CDR), Total Parenteral Nutrition (TPN)]
 5. Farmasi Pengeluaran
 6. Farmasi Logistik
 7. Farmasi Wad
 8. Pusat Maklumat Ubat [Drug Information Services (DIS)]

Fungsi Jabatan / Unit

Farmasi Pesakit Luar/ Klinik Pakar

 1. Menyediakan perkhidmatan pendispensan ubat - ubatan kepada pesakit luar termasuk pesakit discaj dan pesakit dari Jabatan Kecemasan.
 2. Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi (Value Added Services) ditawarkan bagi memudahkan pengambilan ubat bagi bekalan susulan oleh pesakit. Perkhidmatan yang disediakan adalah:
  • Sistem Kad Temujanji
  • Sistem SMS & Ambil
  • Sistem Telefon & Ambil
  • 1Locker4U (1L4U)
  • Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB)
  • Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1 Malaysia (UMP1M)
 3. Memberikan perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan secara individu atau berkumpulan kepada pesakit yang memerlukan mengikut garispanduan yang ditetapkan.
 4. Menjalankan perkhidmatan Medication Therapy Adherence Counselling (MTAC) untuk membantu pesakit kronik dalam meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap ubat-ubatan. Perkhidmatan MTAC yang ditawarkan adalah:
  • MTAC Warfarin
  • MTAC Diabetes
  • MTAC Retroviral Disease
  • MTAC Nefrologi
  • MTAC Geriatrik

Farmasi Pesakit Dalam / Bekalan Wad

 1. Menyediakan perkhidmatan bekalan ubat-ubatan kepada pesakit dalam wad dan dibekalkan secara unit of use, unit dose, imprest floor stock, after office hour dan emergency trolley.
 2. Menjalankan perkhidmatan pendispensan ubat secara bed side dispensing untuk pesakit discaj.
 3. Memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pesakit dalam wad (bed side & discaj)
 4. Memantau kedudukan ubat dan cara penyimpanan ubat dan alatan pakai buang di wad dengan membuat pemeriksaan secara berkala.

Farmakokinetik Klinikal (TDM)

 1. Menjalankan analisa therapeutic drug monitoring bagi ubat-ubatan yang memerlukan pemonitoran disebabkan mempunyai indeks terapeutik yang kecil serta kesan sampingan yang berpotensi toksik.
 2. Pegawai Farmasi akan menginterpretasi keputusan ujian dan saranan akan diberikan kepada doktor dan akan direkodkan. Sebarang keputusan analisa yang menunjukkan paras toksik atau kes keracunan akan dimaklumkan segera kepada pegawai perubatan melalui telefon untuk tindakan sewajarnya.
 3. Analisis ubat-ubatan yang dijalankan di hospital ini adalah:
Aminoglycoside (gentamicin, amikacin)  Digoxin 
Vancomycin  Theophylline 
Antiepileptics (phenytoin, valproic acid, phenobarbitone, carbamazepine)  Paracetamol, Salicylate (Untuk kes toksik sahaja) 

Farmasi Aseptik: Cytotoxic Drug Reconstitution (CDR)

Jabatan Farmasi bertanggungjawab dalam pembekalan dan pemantauan penggunaan ubat sitotoksik di HoSHAS. Ubat sitotoksik digunakan dalam rawatan kanser dan pengendalian ubat ini perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan bagi memastikan keselamatan pengendali.

Farmasi Aseptik: Total Parenteral Nutrition (TPN)

Total Parenteral Nutrition (TPN) adalah salah satu perkhidmatan farmasi yang diperlukan oleh pesakit yang tidak boleh mengambil makanan secara oral atau melalui enteral feeding. TPN dapat memenuhi keperluan nutrisi pesakit yang amat penting dalam rawatan pesakit kritikal bagi mempercepatkan proses penyembuhan. Untuk kes pediatrik, TPN amat diperlukan untuk bayi pra-matang dan mengalami masalah kesihatan seperti Malabsorption Syndrome, Severe Protein Energy Malnutrition dan Perforated Necrotising Enterocolitis (NEC).

Farmasi Pengeluaran

 1. Menyediakan formulasi dan penyediaan krim, losyen, salap, ubat titis mata, ubat telinga dan hidung bagi mana-mana sediaan yang tiada dalam pasaran mengikut Amalan Pengilangan Baik (GMP).
 2. Membuat proses pembungkusan semula ubat-ubatan dalam kuantiti yang kecil bagi kegunaan pesakit dalam wad dan pesakit luar.

Farmasi Logistik

 1. Menjalankan proses perolehan ubat, peralatan bukan ubat, reagen serta gas perubatan mengikut Arahan Perbendaharaan (AP), Tatacara Pengurusan Stor (TPS) dan pekeliling-pekeliling berkaitan dari kementerian.
 2. Membuat penerimaan, penyimpanan dan pembekalan ubat, bukan ubat, reagen serta gas perubatan bagi keperluan hospital, klinik kesihatan dan pergigian mengikut prosedur.
 3. Memantau paras stok bagi memastikan stok bekalan yang mencukupi pada setiap masa.
 4. Menjalankan verifikasi stok, pelupusan stok dan juga membuat aduan produk yang bermasalah dan membuat proses panggil balik produk.

Farmasi Wad / Klinikal

Menyediakan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal yang optima kepada pesakit secara berterusan melalui aktiviti-aktiviti Farmasi Wad.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan termasuklah:

 1. Mengambil sejarah pengubatan pesakit dan rekonsiliasi ubat pesakit
 2. Penilaian terhadap pengubatan pesakit dan menjalankan intervensi jika berkaitan
 3. Memantau farmakoterapi pesakit secara berterusan sehingga discaj
 4. Memberi saranan pengubahsuaian regimen melalui Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal dan TPN
 5. Penglibatan dalam rondaan wad bersama pelbagai disiplin
 6. Memberi maklumat tentang ubat-ubatan kepada pesakit dan anggota kesihatan
 7. Memberi kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit yang memerlukan
 8. Melaksanakan pengurusan ADR / alahan ubat / Medication Error

Pusat Maklumat Ubat-ubatan (DIS)

 1. Menerima pertanyaan mengenai ubat-ubatan daripada kakitangan hospital atau orang awam dan memberikan maklumat berkaitan berdasarkan kepada sumber rujukan yang betul.
 2. Menyediakan maklumat ubat-ubatan secara evidence-based medicine
 3. Penyebaran maklumat terkini dan buletin farmasi kepada kakitangan
 4. Penyelaras Laporan Kesan Advers Ubat-ubatan
 5. Menjadi sekretariat Jawatankausa Ubat dan Terapeutik (JKUT)
PAUTAN PANTAS
button-mygov MSC Malaysia sppa-timur Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia My HRMIS MAMPU DDMS2.0 Perbendaharaan Malaysia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia mdec MyCPD2 MOH Patient Safety clinical practice guidelines

Syarat-Syarat

Piagam Pelanggan

Hak Cipta

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Tentang Kami

W3C

 
PENAFIAN : Hospital Sultan Haji Ahmad Shah dan Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini. PAPARAN TERBAIK : Menggunakan Pelayar
Mozilla FirefoxGoogle ChromeOperaApple SafariInternet Explorer
dengan resolusi 1024x768 piksel ke atas
2006 - 2019 © Hakcipta Terpelihara Portal Rasmi Hospital Sultan Haji Ahmad Shah (HoSHAS), Temerloh, Pahang Darul Makmur.