• Last Modified: Tuesday 05 June 2018
Theme Chooser: HSASDefault HSASOrange HSASGreen HSASLilac

PERNYATAAN VISI

Menjadi sebuah hospital yang mampu memberi perkhidmatan yang adil, saksama, cekap dan berteknologi tinggi sesuai dengan persekitaran dan masyarakat setempat.

PERNYATAAN MISI

Memberi perkhidmatan yang adil, cekap dan teratur menggunakan sumber kewangan dan tenaga manusia yang sedia ada untuk menghasilkan output yang maksima dan berkesan.

PERNYATAAN OBJEKTIF

Sedia memberikan perkhidmatan perubatan yang berkualiti, bertanggungjawab dan profesional berasaskan pendekatan pemuafakatan, proaktif dan inovatif lagi efisyen untuk mencapai matlamat hospital cemerlang.

DASAR KUALITI

Pengurusan Hospital Jerantut adalah komited dan bersungguh-sungguh dalam memberikan perkhidmatan penjagaan pesakit yang berhemah dan berkualiti tinggi, berteraskan khidmat profesionalisme, penyayang, kerja berpasukan serta menggunakan sumber dan teknologi yang bersesuaian bagi memenuhi kehendak dan inspirasi pelanggan.

QUICK LINK
button-mygov MSC Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia MAMPU Perbendaharaan Malaysia OSCC Malaysia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia mdec Myhealth MyCPD MOH My HRMIS ePenyata Gaji ePerolehan

Terms & Conditions

Customers Charter

Copyrights

Privacy Policy

Security Policy

(F.A.Q)

Contact Us

About Us

W3C Support

 
DISCLAIMER : Sultan Haji Ahmad Shah Hospital & Ministry of Health, Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal. BEST VIEWED : Compatible Browser
Mozilla FirefoxGoogle ChromeOperaApple SafariInternet Explorer
with resolutions 1024x768 pixels and above
2006 - 2019 © All Rights Reserved Official Portal of Sultan Haji Ahmad Shah Hospital (HoSHAS), Temerloh, Pahang Darul Makmur.