• Kemaskini Terakhir : Selasa 04 Mei 2021.
Pilihan Tema: HSASDefault HSASOrange HSASGreen HSASLilac

Data Terbuka Sektor Awam

Latar Belakang

Portal Data Terbuka Sektor Awam, data.gov.my yang dibangunkan secara dalaman telah dilancarkan oleh YB. Datuk Joseph Entulu Anak Belaun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Persidangan CIO ASEAN 2014. Portal ini merupakan one-service-centre kepada rakyat mencapai dan memuat turun dataset data terbuka Kerajaan secara dalam talian.

Portal ini telah dinaik taraf dengan penambahan ciri-ciri baharu mengikut trend data terbuka peringkat global bagi memudahkan capaian ke atas set data terdapat dalam portal ini. Portal ini telah dinaik taraf dan Go Live pada 23 Mei 2016.

Objektif Data Terbuka:

  1. Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;
  2. Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;
  3. Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;
  4. Menjimatkan masa capaian dataset data terbuka oleh rakyat;dan
  5. Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan.

Senarai Set Data oleh oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada Data Terbuka Sektor Awam

Bil Tajuk Format Tahun Dicipta
SENARAI LOKALITI HOTSPOT WABAK DENGGI DI MALAYSIA 2010 XLSX & CSV 2016
SENARAI LOKALITI HOTSPOT WABAK DENGGI DI MALAYSIA 2012 XLSX & CSV 2016
KLINIK 1MALAYSIA KLINIK 1MALAYSIA  CSV 2016
SENARAI LOKALITI HOTSPOT WABAK DENGGI DI MALAYSIA 2014 XLSX & CSV 2016 
KLINIK KESIHATAN KERAJAAN KLINIK KESIHATAN KERAJAAN  CSV 2016
KLINIK KESIHATAN KERAJAAN KLINIK KESIHATAN KERAJAAN  CSV 2016 
KLINIK DESA  CSV 2016
SENARAI LOKALITI HOTSPOT WABAK DENGGI DI MALAYSIA 2013   XLSX  2016 
9 SENARAI LOKALITI HOTSPOT WABAK DENGGI DI MALAYSIA 2015 
XLSX  2016 
10 KLINIK PERGIGIAN DI MALAYSIA
CSV  2016 
11 BILANGAN KES DAFTAR DI MAHKAMAH DI BAWAH AKTA MAKANAN 1983 XLS & CSV   2018 
12 PREMIS LATIHAN AWAM BAGI AHLI FARMASI PROVISIONAL   CSV  2018  
13 BILANGAN KES DAFTAR DI MAHKAMAH DI BAWAH AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT @ APSPP 1975
XLS & CSV  2018 
14 BILANGAN UJIAN DIAGNOSTIK YANG DIJALANKAN OLEH UNIT STOMATOLOGI IMR XLSX  2018 
15 BILANGAN FASILITI KESIHATAN DI BAWAH PROGRAM MEET XLSX  2018  
16 JURURAWAT WARGA ASING BERDAFTAR DI HOSPITAL, IPTS DAN PROGRAM ELEKTIF DI FASILITI KESIHATAN MALAYSIA XLSX & CSV 2018
17 BILANGAN PEGAWAI PERGIGIAN DAN PEGAWAI PERGIGIAN PAKAR DI KKM, MENGIKUT NEGERI & INSTITUSI XLSX & CSV 2018
18 FASILITI PERGIGIAN KKM MENGIKUT DAERAH CSV 2018
19 PERMOHONAN PENDAFTARAN PRODUK BARU YANG DITERIMA XLSX & CSV 2018
20 BILANGAN PENGAMBILAN PROGRAM DIPLOMA LANJUTAN DAN KURSUS PENGKHUSUSAN DI INSTITUSI LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA XLSX 2018
21 BILANGAN PEGAWAI PERUBATAN DAN PEGAWAI PERUBATAN PAKAR DI KKM MENGIKUT NEGERI & INSTITUSI XLSX & CSV 2018
22 SENARAI HOSPITAL KERAJAAN MEMPUNYAI RADAS PENYINARAN / BAHAN RADIOAKTIF BERDAFTAR DI BAWAH AKTA 304
XLSX  2018 
23  JUMLAH KES KESELURUHAN PENYAKIT HFMD YANG TELAH DILAPORKAN DI MALAYSIA  XLSX & CSV 2018 
24 PEMBINAAN KOLEJ LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA XLSX & CSV 2018
25 BILANGAN FASILITI PERGIGIAN DI BAWAH PROGRAM MEET XLSX & CSV 2018
26 BILANGAN KES PENYAKIT TUBERKULOSIS MINGGUAN MENGIKUT NEGERI DAN MINGGU EPID XLSX & CSV 2018
27 CANCER INCIDENCE SUMMARY TABLE, CHINESE FEMALES, MALAYSIA XLSX & CSV 2018
28  KEDATANGAN PESAKIT LUAR MENGIKUT NEGERI  XLSX & CSV  2018
29 STATISTIK PENDAFTARAN PELATIH INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2017 SEHINGGA 2019 XLSX & CSV 2018
30  SENARAI PESERTA MTCP-EIMPSENARAI PESERTA MTCP-EIMP  XLSX & CSV  2018
31 MAKLUMAT PENGAJAR DI INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA XLSX & CSV 2018
32 STATISTIK PENERIMAAN ADUAN KEMENTERIAN KESIHATAN XLS & CSV 2018
33 STATISTIK PENERIMA PROGRAM SARJANA PERUBATAN MENGIKUT BIDANG   XLS & CSV 2018 
34  DIREKTORI DAN KAPASITI HOSPITAL SWASTA BERLESEN DI MALAYSIA  CSV  2018 
35  SENARAI IKLAN YANG DILULUSKAN OLEH LEMBAGA IKLAN UBAT  CSV, JSON, XLS & XML  2018 
36  RINGKASAN PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  XLSX  2018 
37  SENARAI PEMEGANG LESEN PENYEDIAAN AIS MAKSUD PERDAGANGAN ATAU PERNIAGAAN XLSX & XLS  2018
38 DIREKTORI MAKMAL KESIHATAN AWAM ( MKA ) XLSX & DOCX 2018
39 DIREKTORI MAKMAL KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN ( MKKM ) XLSX & DOCX 2018
40 SENARAI PEGAWAI PENERANGAN (PENDIDIKAN KESIHATAN) YANG TELAH MENGIKUTI KURSUS LEPASAN IJAZAH PENDIDIKAN KESIHATAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN TINGKAHLAKU KESIHATAN TERKINI XLS 2018
41 LAPORAN PERANAN PENGGUNA SISTEM IGFMAS DI PUSAT TANGGUNG JAWAB IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA XLSX  2018
42  SENARAI BIDANG KEPAKARAN PEGAWAI PENERANGAN ( PENDIDIKAN KESIHATAN ) DI INSTITUT PENYELIDIKAN TINGKAHLAKU KESIHATAN  XLS 2018 
43 SENARAI OPTOMETRIS BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  XLS 2018
44 JUMLAH PERBELANJAAN PESAKIT TANGGUNGAN KERAJAAN DI INSTITUT JANTUNG NEGARA (IJN) MENGIKUT KATEGORI  XLS 2018
45 BILANGAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN DI KKM MENGIKUT NEGERI & INSTITUSI XLSX  2018
46 BILANGAN PEGAWAI FARMASI DI KKM MENGIKUT NEGERI & INSTITUSI XLSX 2018
47 LOKASI DILAWATI OLEH PASUKAN KLINIK BERGERAK  XLS & CSV 2018
48 BILANGAN PEGAWAI MENGHADIRI KURSUS LUAR NEGARA BAGI PROGRAM KESIHATAN AWAM MENGIKUT PERINGKAT XLS 2018
49 STATISTIK BILANGAN RADAS PENYINARAN DAN BAHAN RADIOAKTIF DALAM PERKHIDMATAN RADIOTERAPI XLSX  2018
50 PENGESANAN SPESIS PARASIT MALARIA DALAM NYAMUK ANOPHELES XLSX  2018
51 NISBAH JURUTERAPI PERGIGIAN KEPADA PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KE BAWAH CSV  2018
52 SENARAI PEMBINAAN DAN NAIKTARAF HOSPITAL KKM DI BAWAH RMK10 XLSX  2018
53 STATISTIK "CHARACTERISTICS OF PRIMARY CARE DOCTORS IN 2014 (NMCS, 2014)" XLSX  2018
54 SENARAI RADAS TOMOTERAPI BERLESEN DI BAWAH AKTA 304 XLSX  2018
55 AKTIVITI PENGUATKUASAAN BAGI KESIHATAN AWAM DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA CSV  2018
56 PELAKSANAAN PHIS DI FASILITI KKM CSV 2018
57 SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN DALAM FASA PRA PELAKSANAAN DI BAWAH RP3 XLSX 2018
58 SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN DALAM FASA PELAKSANAAN DI BAWAH ROLLING PLAN 3 XLSX 2018
59 SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN DALAM FASA PASCA PELAKSANAAN DI BAWAH ROLLING PLAN 3 XLSX 2018
60 SENARAI IJAZAH FARMASI DIIKTIRAF OLEH LEMBAGA FARMASI MALAYSIA CSV  2018
61 PREMIS LATIHAN LIBERALISASI BAGI AHLI FARMASI PROVISIONAL CSV 2018
62 SENARAI PRODUK FARMASEUTIKAL DIBATALKAN PENDAFTARAN CSV, JSON, XLS & XML 2018
63 STATISTIK PERKHIDMATAN RAWATAN PENJAGAAN TRADISIONAL POSTNATAL DI HOSPITAL KERAJAAN XLSX 2018
64 JENIS PERKHIDMATAN DI KLINIK 1MALAYSIA CSV 2018
65 SENARAI PENGILANG KOSMETIK CSV, JSON, XLS & XML 2018
66 SENARAI KOSMETIK DIBATALKAN NOTIFIKASI CSV, JSON, XLS & XML 2018
67 SENARAI PRODUK FARMASEUTIKAL DILULUSKAN PENDAFTARAN CSV, JSON, XLS & XML 2018
68 SENARAI PENGIMPORT PRODUK FARMASEUTIKAL CSV, JSON, XLS & XML 2018
69 SENARAI PEMBORONG PRODUK FARMASEUTIKAL CSV, JSON, XLS & XML 2018
70 SENARAI FARMASI KOMUNITI DI MALAYSIA CSV, JSON, XLS & XML 2018
71 SENARAI MANAGED CARE ORGANIZATION ( MCO ) YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA XML 2018
72 BILANGAN KES PENYAKIT LEPTOSPIROSIS MINGGUAN MENGIKUT NEGERI XLSX 2018
73 BILANGAN KES PENYAKIT HFMD TAHUNAN MENGIKUT NEGERI, JANTINA DAN ETNIK XLSX 2018
74 FASILITI KESIHATAN KKM MENGIKUT DAERAH CSV 2018
75 MAKLUMAT ASAS SENARAI KLINIK KESIHATAN CSV 2018
76 PEMERIKSAAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 0-6 TAHUN CSV 2018
77 PERKHIDMATAN DI KLINIK KESIHATAN CSV 2018
78 PERKHIDMATAN SOKONGAN DI KLINIK KESIHATAN CSV 2018
79 PENGELUARAN PERMIT NAOH DI BAWAH AKTA RACUN 1952 CSV, JSON, XLS & XML 2018
80 PENGELUARAN LESEN E DI BAWAH AKTA RACUN 1952 CSV, JSON, XLS & XML 2018
81 PENGELUARAN LESEN B DI BAWAH AKTA RACUN 1952 CSV, JSON, XLS & XML 2018
82  PENGELUARAN LESEN A DI BAWAH AKTA RACUN 1952 CSV, JSON, XLS & XML 2018
83  PAWE STUDY ( INTERNET SURFING PURPOSES AMONG MALAYSIAN ELDERLY ) XLSX, CSV   2019
84  PAWE STUDY ( MALAYSIAN ELDERLY LEVEL OF TRUSTWORTHINESS TOWARDS HEALTH INFORMATION SOURCES )  PAWE STUDY ( MALAYSIAN ELDERLY LEVEL OF TRUSTWORTHINESS TOWARDS HEALTH INFORMATION SOURCES )  XLSX   2019
85  PAWE STUDY ( TYPES OF HEALTH INFORMATION SOUGHT BY MALAYSIAN ELDERLY )  PAWE STUDY ( TYPES OF HEALTH INFORMATION SOUGHT BY MALAYSIAN ELDERLY )   XLSX   2019 
86 PAWE STUDY ( MALAYSIAN ELDERLY PREFERENCE FOR HEALTH INFORMATION SOURCES ) XLSX & CSV 2019
87 PAWE STUDY ( ACTION TAKEN BY MALAYSIAN ELDERLY AFTER GETTING HEALTH INFORMATION IN THE INTERNET ) XLSX  2019

Panduan & Pekeliling Data Terbuka

  1. Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
  2. Pekeliling Pelaksanaan Data Terbuka Bil.1/2015 

Untuk maklumat lanjut dan terkini, anda boleh layari laman Portal Data Terbuka Malaysia - https://www.data.gov.my/               

Tarikh Kemaskini : 26 Mac 2021

PAUTAN PANTAS
button-mygov mymesyuarat logo new sppa-timur Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia My HRMIS MAMPU DDMS2.0 Perbendaharaan Malaysia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia logo mygovuc lama logo baru mygovuc2 MyCPD2 MOH Patient Safety clinical practice guidelines emaklumbalas

Syarat-Syarat

Piagam Pelanggan

Hak Cipta

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Tentang Kami

W3C

 
PENAFIAN : Hospital Sultan Haji Ahmad Shah dan Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini. PAPARAN TERBAIK : Menggunakan Pelayar
Mozilla FirefoxGoogle ChromeOperaApple SafariInternet Explorer
dengan resolusi 1024x768 piksel ke atas
2006 - 2021 © Hakcipta Terpelihara Portal Rasmi Hospital Sultan Haji Ahmad Shah (HoSHAS), Temerloh, Pahang Darul Makmur.